• Εξαγωγές
  χοιρινού και μοσχαρίσιου
  κρέατος και κοτόπουλου πρώτης κατηγορίας
 • Πάχυνση χοίρων
  Χοίροι πάχυνσης, φάρμες και μίνι-φάρμες
  Landrace, Duroc, Yorkshire, Pietrain, Φ1 πάχυνση...
 • Μοσχάρια πρώτης κατηγορίας
 • Κατεψυγμένα λαχανικά
  Αρακάς, καρότο, γλυκό καλαμπόκι, φασολάκια, κρεμμύδι κύβος...
 • Φάρμες πουλερικών
  Ανατροφή και εξαγωγή κοτόπουλων πάχυνσης
  Εξαγωγή σφαγμένων κοτόπουλων

Χοιροτροφία και χοιρινό κρέας

Δυνατότητα ετήσιας συνεργασίας, προσφέρουμε δε στους πελάτες κρέας από πάχυνση, επεξεργασμένο σε ημιμόρια, με γαλλική επεξεργασία. Προσφέρουμε χοίρους Α' τάξης, χοίρους πάχυνσης και χοιρομητέρες εξαγοράς, σύμφωνα με την προτίμηση του πελάτη.

Βοοτροφία και μοσχαρίσιο κρέας

Προσφέρουμε βοοειδή Α' τάξης, έως 650kg, ημιμόρια, ταύρους με δυνατότητα ετήσιας συνεργασίας. Στους πελάτες προσφέρουμε κρέας πάχυνσης, επεξεργασμένο σε ημιμόρια, με γαλλική επεξεργασία. Εργαζόμαστε σύμφωνα με τα στάνταρ GOST-R και HACCP.

Φάρμες ορνίθων και κοτόπουλο

Προσφέρουμε κοτόπουλα πάχυνσης (ζωντανά είτε σφαγμένα), με δυνατότητα ετήσιας συνεργασίας, όλα σύμφωνα με τα στάνταρ GOST-R και το HACCP.

Κατεψυγμένα λαχανικά

Κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά (200 τόνοι μηνιαίως), τα προϊόντα είναι ασυσκεύαστα, σε κούτες 10-20 kg, όπως και πιο μικρές συσκευασίες με λογότυπο του αγοραστή.

Περί εταιρείας

Είμαστε καινούρια εταιρεία η οποία λειτουργεί ως μεσολαβήτρια εταιρεία.
Εγγυόμαστε τις συμφωνημένες ποσότητες και λοιπές πράξεις σχετικά με την εργασία.

Λεπτομέρειες

Μεταφορά

Η σύγχρονη πορεία παγκόσμιου εμπορίου απαιτεί υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας στους σχετικούς τομείς, όπως η μεταφορά εμπορεύματος. Συχνά απαιτείται τα εμπορεύματα να μεταφέρονται σε συντομότερη δυνατή προθεσμία σε αντίθετο μέρος του κόσμου, με την προστασία του από επιβλαβές επιδράσεις του περιβάλλοντος, εξασφάλιση από κλοπή και φτάσιμο στον τελικό τους προσδιορισμό σε αμετάβλητη μορφή.

Λεπτομέρειες

Πολιτική ποιότητας

HACCP εξελίχτηκε από την Pillsbury Company ως απάντηση σε αίτηση του αμερικάνικου οργανισμού διαστήματος ΝΑΣΑ σχετικά με την παραγωγή 100% υγειονομικά ασφαλείς τροφών για αστροναύτες.
Το Gost R αποτελεί σύστημα προδιαγραφών με τις οποίες καθορίζονται απαιτήσεις ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες προσφέρονται στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Λεπτομέρειες

Φωτογραφίες Φωτογραφίες