Χοιροτροφία και χοιρινό κρέας

 Αρχική σελιδα / Προσφορά / Χοιροτροφία και χοιρινό κρέας
  • Η βασική δραστηριότητα αποτελεί παραγωγή και πώληση κρέατος. Είμαστε εξειδικευμένοι για εξαγωγή χοιρινού κρέατος, μοσχαρίσιου κρέατος και κοτόπουλου
  • Μεγάλη ποσότητα χοίρων πάχυνσης σε μηνιαίο επίπεδο, σερβική εκτροφή, η οποία είναι έτοιμη για εξαγωγή στην αγορά της GOST-r πιστοποίησης, ακόμα και επικοινωνία με σφαγεία με άδειες εξαγωγής.
  • Δυνατότητα ετήσιας συνεργασίας
  • Προσφέρουμε στους πελάτες μας κρέας από πάχυνση, επεξεργασμένο σε ημιμόρια, με γαλλική επεξεργασία.
  • Προσφέρουμε χοίρους Α' κατηγορίας, χοίρους πάχυνσης και χοιρομητέρες εξαγοράς, σύμφωνα με την προτίμηση του πελάτη.

Η εμπιστοσύνη αποτελεί το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό ενός καλού παραγωγού τροφής και ανθρώπινης υγείας, ειδική δε προσοχή δίνεται σε τακτικό έλεγχο νωπού κρέατος, επομένως οι ειδικοί συνεχώς ασκούν τον έλεγχο κατά τη διαδικασία παραγωγής.

 

Φάρμες χοίρων

Η εκμετάλλευση τροφής και η πάχυνση είναι πολύ σημαντικές παραγωγικές ιδιότητες χοίρων, οι οποίες επηρεάζονται από θερμοκρασία, υγρασία, αριθμό χοίρων στην ομάδα, είδος δαπέδου, μέγεθος χώρου εγκατάστασης κτλ. Καλύτερα αποτελέσματα πραγματοποιούνται με μικρότερο αριθμό χοίρων στην ομάδα - έως 25 σε κλουβί. Στην παραγωγή χοιριδίων επίσης είναι σημαντική η θερμοκρασία, το μέγεθος και η κατασκευή κλουβιού αναπαραγωγής, όπως και η εκτροφή χοιριδίων.

Ο πιο ευνοϊκός τρόπος εγκατάστασης χοίρων έγκειται σε συνδυασμό κλιματικών παραγόντων με οικονομικά συμφέροντα του παραγωγού. Στις φάρμες μας (μίνι-φάρμες) εκτρέφονται χοίροι σε βέλτιστες συνθήκες, σύμφωνα με τα στάνταρ της ΕΕ, στις οποίες πραγματοποιείται η καλύτερη αύξηση πάχυνσης.

Οι φάρμες έχουν χωρητικότητα από 500 έως 1600 χοίρους μηνιαίως (στο εβδομαδιαίο επίπεδο 4x100 και 4x400 τεμαχίων).

 

 

Η βάση επιτυχούς και κερδοσκοπικής παραγωγής χοίρων αποτελεί Nucleus και πολλαπλασιαστική φάρμα με GGP-GP χοιρομητέρες υψηλής γεννητικής δυνατότητας. Ο χώρος είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να παρέχει τη δυνατότητα για τα μέγιστα αποτελέσματα στην παραγωγή, με την κατάλληλη διαχείριση και την υψηλότερη γεννητική.

Τα στάνταρ σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος έχουν εκτημηθεί σε μέγιστο βαθμό ως στάνταρ τα οποία αφορούν διατήρηση ζώων. Όλα αυτά συμβιβάζονται με τους κανονισμούς της ΕΕ σ¨αυτόν τον τομέα .

Η Nucleus φάρμα για παραγωγή χοίρων αναπαραγωγής της γενιάς F1, βάσει της φημισμένης παγκόσμιας νορβηγικής Landras τεχνολογίας, με την προσεχή διασταύρωση παράγει χοιρίδια υψηλής ποιότητας, τα οποία είναι ανθεκτικά σε νόσους, πολύ γόνιμα και βέλτιστης σχέσης ποσότητας πάχους και λίπους.

 

Φυλές χοίρων

Landrace

Ο Landrace είναι ένας από τους συχνότερους άσπρους χοίρους με υψηλή ποσότητα πάχους. Είναι πιο μακρύς από το μεγάλο Yorkshire, με κρεμαστά αφτιά, μικρότερο κεφάλι και λεπτά και αδύνατα πόδια. Έχει καλή γονιμότητα, τα χοιρίδια έχουν μεγάλο βάρος κατά τη γέννησή τους και καλή αξιοποίηση της τροφής. Η φυλή είναι κατάλληλη για τη διασταύρωση με άλλες φυλές, με σκοπό καλυτέρευσης μητρικών ιδιοτήτων και ανθεκτικότητας (Yorkshire), δηλ. πάχους (Pietrain και Duroc).

Υπάρχουν περισσότερα είδη του Landrace, ενώ τα πιο συχνότερα εδώ είναι σουηδικά και γερμανικά. Υπάρχουν ακόμα και αγγλικά, βελγικά, ολλανδέζικα, δανικά, φινλανδικά, αμερικάνικα είδη κα.

 

Yorkshire

Μέχρι τώρα η φυλή Yorkshire είναι η καλύτερη φυλή στον κόσμο, όσον αφορά τη γονιμότητα, το χρόνο ωρίμανσης για αναπαραγωγή, αξιοποίηση τροφής, ταχύτητα ανάπτυξης και πάχυνσης, όπως και ποιότητα κρέατος.

Ο χοίρος Yorkshire μπορεί αμέσως να διακριθεί μεταξύ άλλων φυλών. Είναι φυλή με πολύ μακρύ και αραιό λευκό τρίχωμα, λεπτό και ελαστικό κοκκινωπό δέρμα, σχεδόν ίσια πλάτη, βαθύ θώρακα, κοντά και πολύ δυνατά πόδια, αρκετά μικρά και πάντα όρθια αφτιά.

Υπάρχουν τρεις τύποι του χοίρου Yorkshire: μικρός, μέσος και μεγάλος Yorkshire. Η διαφορά μεταξύ ορισμένων τύπων έγκειται σε μέγεθος, ιδιαίτερα σε μήκος του σώματος και μορφή κεφαλιού και μουσούδας.

 

Pietrain

Δημιουργήθηκε με διασταύρωση του βελγικού Landrace και αγγλικού Yorkshire.

Ο Pietrain είναι χοίρος μέσου μεγέθους, με λευκό χρωματισμό και με διάσπαρτες μαύρες κηλίδες σε όλο το σώμα. Εκτός του παρδαλού τύπου, υπάρχει και ο τύπος ο οποίος έχει δέρμα χωρίς πιγμέντο και απαλό χρωματισμό τρίχας. Έχει πιο κοντά πόδια σε σχέση με περισσότερες φυλές χοίρων, ενώ οι ωμοί και μηροί είναι φαρδιοί, ώστε ο χοίρος να φαίνεται κoντός. Οι μύες πλάτης, ακόμα και αυτοί στους ωμούς και μηρούς, είναι συχνά ιδιαίτερα τονισμένοι.

Το ποσοστό κρέατος στα ημημόρια αποτελεί περίπου 65%, επομένως ο Pietrain είναι φυλή χοίρων με την υψηλότερη ποσότητα πάχους. Για ένα μήνα το βάρος των χοιριδίων φτάνει μέχρι 6-7 κιλά. Τα χοιρίδια σε ώριμη περίοδο και κατάσταση αναπαραγωγής έχουν 280 κιλά και 85 εκ. ύψους, ενώ χοιρομητέρες έχουν 220 κιλά και 80 εκ ύψους.

 

Duroc

Η σημερινή φυλή Duroc έχει μεγάλη κορμοστασιά, πιο μακρινό κορμό, περισσότερο πάχος και είναι πιο γόνιμος από την προηγούμενη. Είναι πολύ πιο ανθεκτικός από τις λοιπές φυλές με υψηλή ποσότητα πάχους. Έχει ίσια πλάτη, κάποτε έχει ελάχιστα καμπύλη πλάτη. Ο χρωματισμός δέρματος και τρίχας δύναται να είναι σε διάφορες κόκκινες αποχρώσεις χρώματος.

Η γονιμότητα δεν είναι σταθερή και η χοιρομητέρα γεννά 8 - 12 χοιρίδια.

Ο Duroc έχει καλές ιδιότητες πάχυνσης και σφαγής, επομένως χρησιμοποιείται στη διασταύρωση με άλλες φυλές, με σκοπό τη βελτίωση ποσοστού ενδομυϊκού λίπους. Η φυλή Duroc έχει 2-3% ενδομυϊκού λίπους, το οποίο είναι περισσότερο από το βέλτιστο, γι' αυτό το λόγω συνδυάζεται με τις φυλές οι οποίες έχουν μικρότερο το ποσοστό αυτό (Pietrain, βελγικό και γερμανικό Landrace).