Μεταφορά

 Αρχική σελιδα / Μεταφορά

Η σύγχρονη πορεία παγκόσμιου εμπορίου απαιτεί υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας στους σχετικούς τομείς, όπως η μεταφορά εμπορεύματος. Συχνά απαιτείται τα εμπορεύματα να μεταφέρονται σε συντομότερη δυνατή προθεσμία σε αντίθετο μέρος του κόσμου, με την προστασία του από επιβλαβές επιδράσεις του περιβάλλοντος, εξασφάλιση από κλοπή και φτάσιμο στον τελικό τους προσδιορισμό σε αμετάβλητη μορφή.

 

Φορτηγά ψυγεία

Η μεγάλη εμπειρία και γνώση στη μεταφορά εμπορεύματος σε πρόγραμμα θερμοκρασίας είναι εγγύηση ποιότητας των υπηρεσιών μας. Η επαγγελματική μας ομάδα θα κάνει τα πάντα με σκοπό να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του εμπορεύματός σας με πιο αποτελεσματικό , γρήγορο και ασφαλής τρόπο.

Η κύρια εφαρμογή των τύπων αυτών φορτηγών ψυγείων αποτελεί μεταφορά φρέσκων και κατεψυγμένων προϊόντων - τροφίμων τα οποία φορτώνονται σε παλέτες είτε εκτός αυτών.

Η κατασκευή μονωμένης υπερκατασκευής αποτελείται από οικολογικά μονωτικά πανελ σε μορφή σάντουιτς, με μονωτικό πυρήνα και εξωτερικές ελασματοποιημένες επενδύσεις.
Με αυτόν τον τρόπο παραχθέντα πανελ αποδείχθηκαν ως καλύτερα σε σχέση με άλλα τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μονωμένων θαλαμών.

 

 

Μεταφορά με εμπορευματοκιβώτια

Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων εννοεί μεταφορά εμπορεύματος στα ειδικά δοχεία - κιβώτια φόρτωσης, δηλαδή στα εμπορευματοκιβώτια με βάση τα ISO στάνταρ. Η εμφάνιση των εμπορευματοκιβωτίων συνέσφερε σε γρηγορότερο και ευκολότερo χειρισμό εμπορεύματος, το οποίο μεταφέρεται με εισαγωγή μοναδικής μονάδας φόρτωσης. Η προτυποποίηση στον τομέα αυτό αναπόφευκτα μείωσε χρόνο φόρτωσης και έκφορτωσης εμπορεύματος, όπως και τα σχετικά έξοδα.

 

Μεταφορά με φορτηγό

Είμαστε υπερήφανοι που η μεταφορά με φορτηγό είναι η δραστηριότητα με την οποία η επιχείρησή μας έκανε πρώτα βήματα στην κατάκτηση του μέρους αγοράς. Τα φορτηγά είναι καινούριας γενιάς και με πλήρη εξοπλισμό, με σκοπό να εξυπηρετήσουν όλες τις απαιτήσεις και ανάγκες σας.